Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy lamala.pl dostępny pod adresem www.lamala.pl, prowadzony jest przez firmę LAMALA – dziecięca radość Sebastian Szczepan z siedzibą w Warszawie, ul. Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa. NIP: 634-198-12-32, REGON 142822261, biuro@lamala.pl.

Sklep/Sprzedawca – sklep internetowy Lamala działający pod adresem http://www.lamala.pl/, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wysyłka – czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – klient oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie lamala.pl
 3. Sklep internetowy Lamala prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski. Sklep nie prowadzi sprzedaży za granicę.
 4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.lamala.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 6. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 7. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 • wyboru zamawianych towarów,
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy na jaki ma być dostarczona przesyłka,
 • wyboru sposobu płatności.
 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
 • anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale H „Zwrot należności Klientom”.
 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Firma LAMALA prowadzi sprzedaż również przez inne internetowe platformy handlowe umożliwiające przeprowadzanie transakcji. Ceny towarów na innych platformach handlowych mogą różnić się od cen towarów zamieszczonych na lamala.pl.
 3. Zmiany w zamówieniach.
  1. Zmiana pozycji zamówienia możliwa jest tylko do czasu skompletowania zamówienia przez magazyn.
  2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem poprzez mail biuro@lamala.pl.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane: niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu mail, niezbędny do zrealizowania zamówienia, brak numeru telefonu kontaktowego niezbędnego dla kuriera.
  4. Ceny towarów. Dostawa
  5. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 • podawane są w złotych polskich,
 • cena brutto – zawiera podatek VAT,
 • cena netto – nie zawiera podatku VAT,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Koszty dostawy są uzależnione od wartości zakupionego towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i sposobach dostawy dostępna jest w zakładce „Płatności i dostawa”.
 3. Dane do przelewu: Lamala – dziecięca radość. Ul. Szklanych Domów 9a/8, 04-346 Warszawa, numer konta: 78 1140 2004 0000 3502 7280 2387 w mBank SA.
 4. Czas realizacji zamówienia.

Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania zamówienia do wysyłki + czas dostawy.

 1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej, Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego, odbioru z placówek In post Paczkomaty, a ponadto w Warszawie i bliskich okolicach istnieje możliwość dostarczenia zamówionego towaru bezpośrednio przez obsługę Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu warunków dostawy telefonicznie pod numerem: 529148 448. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 2. Średni czas realizacji zamówienia do wysyłki w Sklepie wynosi średnio 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. Maksymalny czas realizacji zamówienia do wysyłki wynosi 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na wskazanym koncie. Kurier dostarcza przesyłki w ciągu 1 lub 2 dni roboczych.
 3. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Kupującego.
 4. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.
 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. Gotówka – zapłata gotówką przy odbiorze w sklepie lub przy dostarczeniu towaru przez Sklep na wskazany adres.
 2. Przedpłata na konto – (płatność w terminie 5 dni) po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail zawierający między innymi numer rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym.
 3. Szybki przelew – (płatność realizowana w momencie składania zamówienia) za pośrednictwem kart płatniczych lub korzystając z przelewów elektronicznych. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 4. Rękojmia i reklamacje.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 1. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a)

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b)

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Reklamacje

 1. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 2. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności.
 3. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem (w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną „Lamala – reklamacja” na adres Sklepu: LAMALA, Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa. (mail: biuro@lamala.pl , tel. 519 148 448).
 4. Do odsyłanego towaru należy również załączyć pismo informujące: o rodzaju niezgodności z umową, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, formę rekompensaty.
 5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o dalszym postępowaniu/wyniku postępowania reklamacyjnego.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (zwykła paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale H„ Zwrot należności Klientom”.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 9. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą  e-mailową na adres biuro@lamala.pl .
 10. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z poniższymi zasadami:

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dla Państwa wygody w naszym sklepie termin 14 – dniowy wydłużamy do 30 dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować LAMALA Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa (mail: biuro@lamala.pl , tel. 519 148 448) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu ułatwienia dokonania odstąpienia od umowy załączamy wzór formularza odstąpienia od umowy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: LAMALA Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 17 PLN brutto.
 10. Ze względu na gabaryty i wagę towaru w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
 11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 13. W celu sprawnej realizacji zwrotu, do odsyłanego towaru proszę dołączyć „Formularz odstąpienia od umowy”.

G (a). Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrot należności Klientom.
 2. W każdym przypadku, na życzenie Klienta zwrot należności może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty ze Sklepem.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu.
 1. Ochrona danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest LAMALA – dziecięca radość Sebastian Szczepan z siedzibą w Warszawie, ul. Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa, NIP: 634-198-12-32, REGON 142822261, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@lamala.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy – zawarcie, realizacja, rozliczenia, archiwizacja) zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem  do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub po uzyskaniu jednoznacznej, dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody wyrażonej przez Klienta. Zgoda może być w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na legalność wykorzystania danych dokonanego w okresie przed wycofaniem.
 5. Administrator gromadzi i przetwarza dane o Klientach ograniczając je do następującego minimum: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, nr NIP.
 6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta. Niepodanie danych uniemożliwia również złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej, cofnięcia zgody na wysyłanie newsletter’a.
 8. Zbierane przez administratora dane i informacje są zabezpieczone w sposób pozwalający na ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Gromadzone informacje są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Klient w każdej chwili ma prawo kontroli i wglądu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji, jakie jego dane podlegają gromadzeniu oraz przetwarzaniu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
 10. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie nie będzie już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane, cofnięta zostanie zgoda, na podstawie której dane były przetwarzane, dane były przetwarzane z naruszeniem prawa, został złożony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, może on żądać od Administratora danych, by przekazał innemu Klientowi albo innemu administratorowi danych jego dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na sprawy związane z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Dane osobowe Klienta, Sprzedawca przekazuje firmom logistycznym, kurierskim i pośrednikom w płatnościach – w celu realizacji zamówienia.
 1. Wymagania techniczne
 2. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez lamala.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0.
 • oprogramowania umożliwiające podgląd dokumentów i zdjęć,
 • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 1. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.
 2. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

LAMALA – dziecięca radość Sebastian Szczepan

 1. Szklanych Domów 9A/8

04-346 Warszawa

 

 • Ja……………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………… ……………………………………………………………………………….……….….……………………………………………………………………………………………
 • Data odbioru rzeczy.………………………… …………………………………………
 • Imię i nazwisko konsumenta .……………………… …………………………………
 • Adres konsumenta/telefon…………………….………………………………………….
 • Adres mailowy:…………………………………..………………………………………………
 • Nr konta do zwrotu pieniędzy: ………………………………………………………………..
 • Uwagi:……………………………………………………………………………………………

 

 

Data……….……………

 …………………………………..

         Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Close Menu
×
×

Koszyk