Wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

LAMALA – dziecięca radość Sebastian Szczepan

  1. Szklanych Domów 9A/8

04-346 Warszawa

 

  • Ja……………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………… ……………………………………………………………………………….……….….……………………………………………………………………………………………
  • Data odbioru rzeczy.………………………… …………………………………………
  • Imię i nazwisko konsumenta .……………………… …………………………………
  • Adres konsumenta/telefon…………………….………………………………………….
  • Adres mailowy:…………………………………..………………………………………………
  • Nr konta do zwrotu pieniędzy: ………………………………………………………………..
  • Uwagi:……………………………………………………………………………………………

 

 

Data……….……………

 …………………………………..

         Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Close Menu
×
×

Koszyk