Odkrywanie korzyści płynących z zabawy lalkami w kontekście neurobiologii

lalki

Neurobiolodzy z Uniwersytetu Cardiff we współpracy z Barbie® przeprowadzili badanie, w którym po raz pierwszy wykorzystano neuroobrazowanie do zbadania wpływu zabawy lalkami.

  • Wyniki badania potwierdzają, że zabawa lalkami aktywuje obszar mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie informacji społecznych, w tym za empatię. Zabawa lalkami pozwala dzieciom rozwijać i wykorzystywać te umiejętności również podczas samodzielnej zabawy.

  • Badanie wykazało również, że samodzielna zabawa lalkami pozwala dzieciom skuteczniej rozwijać empatię
    i umiejętności społeczne niż samodzielna zabawa z tabletem.

  • Aby w pełni wykorzystać istotę przełomowego badania, na zlecenie marki Barbie zrealizowano niezależny sondaż w 22 krajach na próbie 15 000 rodziców. Wyniki ankiety pokazały, że 91 procent z nich uważa empatię za kluczową umiejętność społeczną, którą chcieliby rozwijać u swoich dzieci, przy czym tylko 26 procent rodziców ma świadomość, że zabawa lalkami może pomóc ich dzieciom kształtować tę umiejętność.

  • Marka Barbie uruchomiła internetowy serwis z materiałami pomocnymi w rozwijaniu umiejętności społecznych – dla rodziców, opiekunów i dzieci. Udostępnione treści zostały opracowane we współpracy z dr Michele Borbą, wiodącą ekspertką ds. empatii, autorką książek i psycholożką edukacyjną.

Barbie®, wraz z zespołem neurobiologów z Uniwersytetu Cardiff, przedstawia wyniki pierwszego badania przeprowadzonego z wykorzystaniem neuronauki, które potwierdzają pozytywny wpływ zabawy lalkami na dzieci. Wyniki badania stanowią dowód na to, że zabawa lalkami uaktywnia obszary mózgu, które pozwalają dzieciom rozwijać empatię i umiejętności przetwarzania informacji społecznych – nawet podczas samodzielnej zabawy.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy dr Sarah Gerson i zespół naukowców z Centrum Nauk o Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie Cardiff wykorzystywali metody neuroobrazowania, aby po raz pierwszy zbadać wpływ zabawy lalkami na dzieci. Monitorując aktywność mózgu 33 dzieci* w wieku od 4 do 8 lat podczas zabawy różnorodnymi lalkami Barbie, zespół stwierdził, że tylna część bruzdy skroniowej górnej (pSTS), obszaru mózgu związanego z przetwarzaniem informacji społecznych – takich jak empatia – była aktywowana nawet wtedy, gdy dziecko bawiło się samodzielnie.

Korzyści z samodzielnej zabawy lalkami były takie same zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek

Dr Gerson wyjaśnia: „To całkowicie nowe odkrycie. Ten obszar mózgu jest wykorzystywany, gdy myślimy o innych ludziach, a zwłaszcza o ich emocjach lub uczuciach. W przeciwieństwie do gier, które polegają na rozwiązywaniu problemów lub realizowaniu celu, lalki zachęcają dzieci do tworzenia w swojej wyobraźni własnych, małych światów. Bawiąc się lalkami, dzieci są bardziej skłonne do myślenia o innych ludziach i o tym, jak mogą ze sobą współpracować. Zaobserwowana podczas badań aktywność obszaru pSTS pokazuje, że zabawa lalkami pomaga dzieciom ćwiczyć niektóre z umiejętności społecznych, których będą potrzebować w przyszłości. Ponieważ wykazano, że ten obszar mózgu odgrywa podobną rolę u młodych ludzi na wszystkich kontynentach, wyniki badania prawdopodobnie są niezależne od miejsca i kraju, w którym je zrealizowano”.

W celu zebrania odpowiednich danych z badania zabawę podzielono na różne etapy, tak aby zespół naukowców z Cardiff mógł zarejestrować aktywność mózgu osobno dla każdego rodzaju zabawy, tj.: samodzielnej zabawy lalkami, zabawy lalkami w towarzystwie innej osoby (asystenta badawczego), samodzielnej zabawy tabletem oraz zabawy tabletem w towarzystwie innej osoby (asystenta badawczego).

Podczas badania wykorzystano zróżnicowaną gamę lalek i zestawów Barbie

Aby zapewnić spójność doświadczenia, przed powtórzeniem testu z kolejnym dzieckiem wszystkie lalki i zestawy były przywracane do stanu wyjściowego. Zabawa tabletem odbywała się z wykorzystaniem gier, które pozwalały dzieciom angażować się w otwartą i kreatywną zabawę, by zapewnić im doświadczenie podobne do zabawy lalkami (zamiast gier opartych na regułach czy osiąganiu celów).

Wyniki badania dowodzą, że kiedy dzieci bawiły się lalkami samodzielnie, poziom aktywacji ich obszarów pSTS był taki sam jak podczas zabawy z innymi osobami. W badaniu zauważono również, że w trakcie samodzielnej zabawy tabletem – nawet jeśli gry zawierały wiele elementów twórczych – obszar pSTS aktywowany był znacznie słabiej.

Celem lepszego zrozumienia wagi wyników tego badania, na zlecenie marki Barbie zrealizowano niezależny sondaż w 22 krajach na grupie 15000 rodziców.** Wyniki ankiety pokazały, że 91 procent z nich uważa empatię za kluczową umiejętność społeczną, którą chcieliby rozwijać u swoich dzieci, przy czym tylko 26 procent ma świadomość, że zabawa lalkami może pomóc ich dzieciom kształtować tę umiejętność. Niedawne ograniczenia w kontaktach społecznych i konieczność długotrwałego przebywania w domu pokazały, że rodzice coraz bardziej martwią się o to, czy ich dzieci rozwijają umiejętności społeczne, a ponad dwie trzecie (70%) obawia się wpływu izolacji na swoje dzieci oraz ich relacje z innymi. Natomiast trzy czwarte (74%) rodziców częściej zachęciłoby swoje dziecko do zabawy lalką, jeśli wiedzieliby, że może ona pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, takich jak empatia.

„Jako liderzy w kategorii lalek zawsze wiedzieliśmy, że zabawa lalkami ma pozytywny wpływ na dzieci, ale do tej pory nie mieliśmy neurobiologicznych dowodów, które jednoznacznie potwierdzałyby te korzyści” – mówi Lisa McKnight, SVP and Global Head of Barbie and Dolls, Mattel. „Wyniki tych badań pokazują, że zabawa lalkami, takimi jak Barbie, przynosi korzyści w zakresie kształtowania umiejętności społecznych, w tym empatii, przygotowując dzieci do dorosłego życia. Chcemy nieustannie pobudzać w dzieciach ich nieograniczony potencjał i jesteśmy dumni, że możemy zaoferować im lalki, które wspierają rozwój cenionych przez rodziców umiejętności, od których może zależeć przyszły sukces emocjonalny, edukacyjny i społeczny dzieci”.

W ramach wspierania rozwoju umiejętności społecznych u dzieci marka Barbie uruchomiła internetowy serwis Barbie.com/pl-pl/ZabawaMaMoc z materiałami dla rodziców, opiekunów i dzieci. Udostępnione treści zostały opracowane we współpracy z dr Michele Borbą, wiodącą ekspertką ds. empatii, autorką książek i psycholożką.

Michele Borba twierdzi: „Najnowsze odkrycia naukowe Uniwersytetu Cardiff i Barbie są niezwykle znaczące dla czasów, w których żyjemy, szczególnie z uwagi na ograniczone możliwości interakcji społecznych naszych dzieci. Wykazano, że dzieci, które rozwinęły w sobie umiejętności społeczne we wczesnym okresie życia, mają lepsze stopnie, kontynuują naukę i dokonują trafniejszych wyborów w życiu. Empatyczne dzieci mogą być również bardziej skłonne do obrony nękanego dziecka, próbując zaangażować się w rozwiązanie konfliktu. Wiedza, że dzieci mogą rozwijać te umiejętności poprzez zabawę lalkami, takimi jak Barbie, jest niezwykłym odkryciem
i będzie pomocnym narzędziem dla rodziców”.

Wyniki badania zostały opublikowane dziś (1 października 2020 roku) w magazynie Frontiers in Human Neuroscience, w artykule: „Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience”. Przeprowadzone badanie jest pierwszym krokiem do pełniejszego zrozumienia pozytywnego wpływu zabawy lalkami. By pogłębić temat i zebrać dodatkowe informacje dr Sarah Gerson i zespół Uniwersytetu Cardiff wraz z firmą Mattel podjęli zobowiązanie kontynuacji dalszych badań neurobiologicznych w 2021 roku.

Dodaj komentarz